Politika privatnosti

ProDigital Design doo Novi Sad (u daljem tekstu: „ProDigital Design“, „Rukovalac“ ili „mi“) brine o Vašoj privatnost i o načinu na koji se postupa sa Vašim ličnim podacima. Kao Rukovalac, posvećeni smo zakonitoj, poštenoj i transparentnoj obradi podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) Evropske unije. 

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovu Politiku privatnosti da biste u potpunosti razumeli koje to podatke o ličnosti obrađujemo, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu, kao i da biste se upoznali sa Vašim pravima, načinom zaštite Vaših podataka i vremenskim periodom u kojem čuvamo Vaše lične podatke. 

1. Koje podatke o ličnosti prikupljamo od Vas? 

Prikupljamo od Vas određene podatke tokom našeg poslovanja, uključujući podatke koje sami unosite, podatke o Vašoj upotrebi naše web stranice, kada nas kontaktirate ili tražite informacije od nas i kada nas angažujete da Vam pružimo usluge. Takođe, automatski prikupljamo neke podatke, poput informacija o Vašem uređaju i sa kojim vrstama naših usluga komunicirate ili provodite vreme koristeći ih. 

Svrha obrade ličnih podataka zavisi od kategorije lica čije podatke prikupljamo i od vrste ličnih podataka koji se obrađuju u konkretnom slučaju. 

1.1 Lica u poslovnom odnosu sa nama 

Da bismo ostvarili, upravljali i/ili održavali poslovni odnos sa Vama kao našim postojećim ili potencijalnim klijentom i/ili poslovnim saradnikom, obrađujemo sledeće podatke kao što su: ime i prezime, email adresa i broj telefona. U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, mi obrađujemo podatke radi naplate potraživanja u koje spadaju, pored navedenih, JMBG, adresa i podaci koji su neophodni za sprovođenje sudskog ili vansudskog postupka, a koji se mogu odnositi na Vaše finansije, zaposlenje, imovinu i slično. 

1.2 Lica koja posećuju našu web stranicu 

Naša web stranica https://prodigital.rs/  koriste Google Analytics kolačić treće strane (third-party cookies). Kolačići su male datoteke koje se automatski kreiraju od strane Vašeg pretraživača i čuvaju se na Vašem uređaju (računar, tablet, pametni telefon ili slično) kada posetite našu web stranicu. Kolačići ne štete vašem uređaju i ne sadrže viruse ili druge maliciozne programe. 

Google Analytics: Koristimo Google Analytics za analiziranje podataka o korišćenju naše web stranice. Usluge Google Analytics ne mogu da funkcionišu bez upotrebe kolačića (cookies) koji omogućavaju statističku analizu korišćenja ove web stranice od strane posetilaca, kao i prikaza sadržaja vezanog za korišćenje ili oglase. Google Analytics koristi podatke koji se odnose na Vas, kao što su lokacija, pregledač (browser), IP adresa i koliko je puta web stranica posećena, sve u cilju optimizacije naših usluga za Vas. 

Kako da obrišete ili blokirate kolačiće: Možete da obrišete ili blokirate kolačiće u bilo kom trenutku promenom konfiguracije pregledača. To će Vam omogućiti da sprečite instalaciju nekih ili svih kolačića. Uputstva za upravljanje kolačićima, u zavisnosti od pregledača koji koristite, možete pronaći ovde: 

Internet Explorer (IE) 

Google Chrome 

Safari (desktop) 

Safari (mobile) 

Firefox 

Opera 

Netscape 

Više infomacija o upravljanju podešavanjima kolačića možete pronaći na https://allaboutcookies.org 

Kontakt forma/upiti: Kada nas kontaktirate putem kontakt forme https://prodigital.rs/kontakt/ u zahtevu prikupljamo Vaše podatke o ličnosti (ime, organizacija, email, telefon i tekst Vaše poruke) kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za ovu vrstu obrade je naš legitimni interes da odgovorimo na Vaš upit. Vi nemate zakonsku obavezu da nam dostavite navedene podatke, ali bez njih nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo odgovarajući odgovor ili uslugu. 

1.3 Lica koja posećuju naše stranice na društvenim mrežama 

Aktivni smo na nekoliko društvenih mreža uključujući Facebook, Instagram. Kada komunicirate sa nama na ovim mrežama, Vi stavljate na raspolaganje informacije i Vaše podatke, na primer kada odgovorite na naše objave, komentarišete ih ili podelite, kada nam dodelite „like“ ili nas zapratite na društvenim mrežama. 

Pored toga, obrađujemo informacije poput identifikacionih podataka, kontakt informacija ili Vaše profilne fotografije. Mi ćemo u nekim slučajevima deliti, na primer, vest u kojoj će Vaše ime biti uključeno. U takvim slučajevima uvek zahtevamo Vašu prethodnu saglasnost. Uvek možete da povučete Vaš pristanak tako što ćete nam se obratiti na office@prodigital.rs. Svrha obrade je brendiranje i marketing ProDigital Design-a. 

Pravni osnov za obradu je legitimni interes ProDigital Design -a kao marketinške agencije na društvenim mrežama za deljenjem znanja u formi deljenja članaka i vesti, u skladu sa Članom 6(1)(f) GDPR-a. 

Kada koristite Facebook, Facebook koristi informacije prikupljene sa ProDigital Design Facebook stranice. U tom slučaju, ProDigital Design i Facebook se smatraju zajedničkim rukovaocima koji obrađuju Vaše podatke o ličnosti. Više o zajedničkim rukovaocima možete pročitati ovde. 

Informacije na društvenim mrežama brišu se kada ProDigital Design obriše objavu, ili kada Vi obrišete Vaš komentar, podelu, reakciju ili indikaciju da ste dodelili „like“ ili da pratite ProDigital Design. 

1.4 Lica zaposlena ili na drugi način radno angažovana kod nas 

Obrađujemo podatke o ličnosti zaposlenih ili na drugi način radno angažovanih u ProDigital Design-u poput imena i prezimena, kontakt podataka, nivoa obrazovanja i slično, u svrhu zasnivanja radnog odnosa ili drugog oblika radnog angažovanja, za upravljanje zaposlenima, vođenje evidencije o zaposlenima i njihovoj zaradi. Pravni osnov za prikupljanje i obradu ovih podataka o ličnosti je zakon. 

Lica koja apliciraju za rad: Ukoliko ste kandidat za posao, mi prikupljamo i obrađujemo Vaše lične podatke u cilju uspostavljanja potencijalne saradnje i to: ime i prezime, adresa, broj telefona, stepen i vrsta obrazovanja, prethodno radno iskustvo i slično. Ove podatke prikupljamo direktno od Vas kada nam dostavite svoju radnu biografiju (CV) i/ili motivaciono pismo. Pravni osnov za ovu vrstu obrade je naš legitimni interes za sprovođenje procesa selekcije a radi popunjavanja otvorenih pozicija. 

1.5 Lica koja pristupaju našim prostorijama 

Ukoliko pristupate našim prostorijama, Vaš ulazak i boravak će biti zabeleženi putem sistema video nadzora. 

1.6 Lica uključena u promotivne aktivnosti 

Ako ste uključeni u naše promotivne aktivnosti, primate naš promotivni materijal ili prisustvujete događajima koje organizujemo, možemo da obrađujemo podatke o ličnosti poput imena i prezimena, email adrese, broja telefona, pozicije na kojoj radite, fotografije ili video zapisa. Pravni osnov za ovu vrstu obrade je legitimni interes za promociju i druge marketinške ciljeve. 

2. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke 

Vaše podatke o ličnosti čuvamo u roku neophodnom za ostvarivanje svrhe u koju su prikupljeni. U obavezi smo da Vaše podatke o ličnosti čuvamo i po prestanku postojanja svrhe obrade radi poštovanja naših ugovornih obaveza, ostvarivanja legitimnog interesa ProDigital Design -a, ispunjavanja obaveza definisanih pozitivnopravnim propisima Republike Srbije i na osnovu Vašeg pristanka. 

2.1. Gde čuvamo vaše podatke 

Podatke o ličnosti prikupljamo i čuvamo u okviru e-mail liste putem DRIP (e-mail marketing i marketing automatizacije) koji su svoje poslovanje prilagodili GDPR regulativi. 

2.2.Prava korisnika 

U skladu sa GDPR regulativom korisnik ima pravo: 

  • Da se u svakom trenutku odjavi sa e-mail liste. 
  • Zatraži da pogleda koji su njegovi podaci sačuvani u našoj bazi podataka. 
  • Zatraži da se njegovi podaci izbrišu. 

3. Sa kim delimo Vaše lične podatke 

Mi cenimo Vašu privatnost i preduzimamo odgovarajuće mere zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Ukoliko imamo potrebu za tim, Vaše lične podatke možemo da delimo sa određenim pouzdanim trećim licima u skladu sa zaključenim ugovorima, uključujući: 

  • Eksterne saradnike: Delimo Vaše podatke o ličnosti onim saradnicima kojima smo poverili vršenje pojedinih radnji obrade na osnovu zaključenih ugovora, uključujući usluge elektronske pošte i hostinga, obrade plaćanja, analize podataka, marketinške i reklamne usluge (uključujući retargeted oglašavanje), advokate, poslovne banke, kao i druge saradnike koji nam pružaju usluge slanja i dostave pošiljku, arhiviranja, telekomunikacionih usluga, IT podrške. Eksterni saradnici mogu da imaju svojstvo rukovaoca, zajedničkog rukovaoca, obrađivača, podobrađivača, primaoca ili treće strane. 
  • Organe vlasti: U cilju sigurnosti i usklađivanja sa propisima, mi delimo određene podatke o Vama državnim organima, organima teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, ustanovama i drugim javnim službama, organizacijama i drugim pravnim ili fizičkim licima koja vrše javna ovlašćenja. 

Prenos Vaših podataka o ličnosti u druge države: Da bismo pružili naše usluge u skladu sa ovom Politikom privatnosti, u nekim slučajevima postoji potreba da prenesemo Vaše podatke o ličnosti van teritorije Republike Srbije, na primer u države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti (države Evropskog ekonomskog prostora, engl. European Economic Area – EEA), ili izvan EEA, na lokaciju koja primenjuje odgovarajuće zaštitne mere, u skladu sa GDPR, poput Sjedinjenih Američkih Država, u kom slučaju se na primaoca primenjuje EU/US Privacy Shield. 

4.Vaša prava 

Mi želimo da budemo sigurni da ste u potpunosti svesni svojih prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) Evropske unije Vam garantuju određena prava. 

Imate pravo da se informišete o podacima koje obrađujemo i kako ih obrađujemo, kao i pravo da zahtevate uvid i njihovu kopiju. Takođe, imate pravo da ograničite našu obradu, da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje ukoliko su podaci nepotupni ili netačni, pravo da zahtevate brisanje podataka nakon isteka predviđenog perioda čuvanja i pravo da dobijete podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili kao i da zahtevate da ih prenesemo drugom rukovaocu. U svakom trenutku možete da prigovorite nakon čega ćemo obustaviti dalju obradu Vaših podataka i pravo da povučete svoj pristanak koji ste nam prethodno dali. 

Ukoliko smatrate da su Vaša prava na zaštitu podataka o ličnosti povređena u bilo kom trenutku, možete se pritužbom obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: https://www.poverenik.rs 

Ako podnesete zahtev, imamo mesec dana da Vam odgovorimo. Ako želite da koristite bilo koje od navedenih prava, obratite nam se na: office@prodigital.rs. 

5.Budimo u kontaktu 

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti ili podacima o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo, molimo Vas da nam se obratite na: office@prodigital.rs.