BESPLATNE 30 minutne marketing konsultacije
1. Kontakt informacije
2. Šta vas najbolje opisuje
(a da ima direktnu vezu sa ovim konsultacijama)
3. Hvala vam na kontakt informacijama
Da bismo saznali da li je ProDigital dobar izbor za pomoć u razvoju vašeg poslovanja...imamo nekoliko pitanja.
Prvo, šta prodajete?*
4. Koje vrste marketinga trenutno koristite?
Izberite sve što koristite:
5. Koji je vaš mesečni marketinški budžet?
6. Ukratko opišite svoje poslovanje, šta prodajete, kome i po kojoj ceni?
Koja je trenutno najveća prepreka koja vas trenutno sprečava u postizanju ciljeva?
(Ovo je najveća stvar u kojoj vam možemo pomoći, pa dajte što više detalja o onome što mislite da vas sprečava)*
8. Kada želite rešiti ovaj problem?
9. Izaberite oblasti u kojima mislite da vam možemo najbolje pomoći
10. Čestitam, uspeli ste...poslednje pitanje...
Da li obećavate da ćete se pojaviti u izabranom terminu za besplatne konsultacije? *
ODLIČNO!
Izaberite termin i kanal komunikacije koji vam najviše odgovara pa se vidimo u izabranom terminu!*