"Svaka situacija, pravilno sagledana, postaje prilika."

- Helen Schucman

Šahovska tabla br. 1 Marketing strategija

U marketingu, kao i u šahu, primećujemo svoje greške tek kada se drugi o njima okoriste. Marketing strategija, kao presudna na mapi poslovanja, donosi dugoročne rezultate i profit.

Marketing strategija je planiranje svih aktivnosti jedne kompanije, u skladu sa resursima iste.

Ukoliko želi da ima jasan uvid u raspodelu budžeta, količinu prodanih proizvoda i u potrebe ciljne grupe, svaka firma formira marketing strategiju.

Vrednost ovakvog načina planiranja leži u predvidivosti budućih profitabilnih aktivnosti, kao i u razumevanju pravca kojim će se kretati određena kompanija.

„Digitalno doba i dalje ima ogroman uticaj na efikasno upravljanje marketinškim strategijama.“

Definicija marketing strategije je sveobuhvatni fokus koji se zasniva na konceptu razvijanja i jačanja svesti o brendu i povećavanje poverenja u taj brend.
Tražnja i ponuda na tržištu, digitalne tehnologije, reputacijski rizik, aspekti su koji utiču na stvaranje marketing stategije. Učinkovita raspodela budžeta i postizanje rasta brenda aspekti su kojima se teži.

U kreiranju marketing strategije najvažnije je potpuno razumeti ulogu brenda i sliku koju želi o sebi da izgradi. U celom procesu, na umu je uvek da želite da poboljšate i zaštitite brend, koji je najvažnija imovina preduzeća.

Potrebno je da svi u preduzeću razumeju i cene marketing strategiju, kako bi olakšali i izvukli maksimum iz njenog izvođenja.

marketing strategija 1

Šta je marketing strategija?

Marketing strategija predstvlja najviši nivo vođenja poslovanja, diktira u kom pravcu se kreće posao.

Makretinški plan je detaljnije predstavljena marketing strategija, u kom se objašnjava tačno kroz šta prolaze sve aktivnosti kompanije koje dovode do tog određenog pravca.

Efikasna marketing strategija je ona koja iz svih aktivnosti preduzeća izvlači maksimum što pokazuje u prodaji proizvoda, komunikaciji sa publikom i u postizanju prepoznatljivosti brenda.

Prilikom formiranja marketing startegije u obzir se moraju uzeti očekivanja potrošača, kako bi se eventualno poboljšala i sama ponuda proizvoda i usluge. Marketing strategija pomaže kompaniji da svoje resurse koncentriše na najbolje moguće prilike kako bi povećala prodaju.

Marketing strategija ispunjava ciljeve kompanije, a ciljeve postavlja na osnovu analize tržišta, konkurencije  i prostora za rast poslovanja.

Koordinisanje aktivnosti je ključno za postizanje maksimalne dobiti, a razumevanje tih aktivnosti od strane svih koji ih sprovode, učiniće tu marketing strategiju uspešnom i dugo održivom.
Učinkovita marketing strategija mora da prevazilazi sve prepreke kojima se kompanija do sada suočavala i da ostvari dugo planirane ciljeve.

Dobra marketing strategija čini da poruka o brendu stigne do ciljne grupe, kao i da na efikasan način sprovodi sve aktivnosti koje propisuje dobar marketing plan

Čemu služi marketing strategija?

Marketing strategija najbolje identifikuje mogućnosti i aktivnosti kompanije, kojima mora da teži radi porasta profita u prodaji. Bavi se pretnjama i aktivnostima koje treba izbegavati, vodeći računa o reputacijskom riziku.

Narušavanje reputacije brenda nepovratna je aktivnost u marketingu, te sa primenom svake marketing aktivnosti, treba razmišljati kako odzvanja u ušima potrošača.

Štedi vreme i novac kompanije, gledajući da svaki potrošeni cent i minut rade za poboljšanje i zaštitu brenda. Primenom trendova i praćenjem inovacija u marketingu, strategija odvaja brend od konkurencije i garantuje njegovu prepoznatljivost na tržištu.

Marketing strategija predvodi viziju kompanije i trudi se da ispuni njenu misiju.

Ulogu u kreiranju proizvoda, marketing stategija obezbeđuje ispitivanjem tržišta. Kroz razne strategije primenjene na Facebooku, Instagramu i drugim društvenim medijima, dobijamo zlata vredne informacije o ciljnoj grupi.

Iako su deo staromodnog načina rada, proste ankete, jednostavna pitanja i generalno rad na angažmanu publike i dalje su krucijalni podaci koji se koriste prilikom odabira novih serija prozvoda.

marketing strategija 2

Zato svaka marketing strategija počinje istraživanjem tržišta i procenama mogućnosti u ispunjivanju skale tražnje i ponude. Ono što potrošači Googlaju, sledeće je što će se verovatno naći u ponudi kompanije.

Korišćenjem marketing srategije, možete da vešto kreirate proizvode i da procenite šta to potencijalni kupci žele i zbog čega su vas lojalni kupci zavoleli.

„Deo marketing strategije je postavljanje prave cene za vaš proizvod ili uslugu“

 

Zato svaka marketing strategija počinje istraživanjem tržišta i procenama mogućnosti u ispunjivanju skale tražnje i ponude. Ono što potrošači Googlaju, sledeće je što će se verovatno naći u ponudi kompanije.

Presudni faktor u kreiranju ponude proizvoda, svakako je njegova cena.

Marketing strategija služi da proceni koliko će cena proizvoda uticati na kupovinu, za razliku od onih konkurenata. Naravno dok na umu ima reputacijski rizik i kvalitet proizvoda koji su u ponudi.

Kada vam u marketu nude tri proizvoda pod okriljem ponude 2+1 gratis, skoro uvek pristajete na datu ponudu. Međutim, kada na proizvod nude 33% popusta, potrošačima to deluje kao prevara i ne odaje utisak beneficije kojoj će se odazvati.

33% na svaki od ta tri proizvoda je na kraju 99,99% popusta, što je zapravo ceo jedan proizvod gratis, tj. 2+1. Dobro ste shvatili, 2+1 gratis i 33% popusta na određene proizvode su dve iste ponude, ali različito predstavljene.

Čak je i 33% popusta na proizvod bolja ponuda, jer dobijate istu sniženu cenu proizvoda kao i kod 2+1 gratis, samo ovde niste ni primorani da kupite sva tri.

Ovim primerom uviđa se direktan uticaj marketing strategije na prodaju. Međutim, pri određivanju kanala prodaje, postoje istraživanja tržišta usmerena samo na tip plaćanja koji ciljna grupa praktikuje.

Ako ispitivanje tržišta pokazuje da morate da koristite naprednije načine isplate poput telefona, sajta, koda, aplikacije, onda to morate i da koristite. Mlađi kupci više vole brže načine uplate, dok oni stariji i dalje gaje više poverenja u olofku i papir.

„Pomaže u marketinškim komunikacijama“

Istraživanje tržišta u cilju pronalska komunikacije ka potrošačima, takođe je deo marketing strategije. Ta komunikacija u mnogome se sastoji iz odgovora na njihove molbe i pohvale u vezi asortimanom proizvoda.

Ljudi vole da se osećaju uključeno u sam proces kreiranja i vi treba da ih posmatrate i ophodite se ka njima kao ka najvažnijem partneru. Oni treba da su svesni primene njihovih komentara pri kreiranju akcija, proizvoda ili usluga i samom načinu eksponiranja vašeg brenda. Marketing strategija bavi se i kreiranjem zajednice oko brenda koja kasnije postaje lojalna baza kupaca koja sama pruža preporuku drugim potencijalnim kupcima.

Omogućava da utvrdite da li se određeni proizvod ili usluga, uklapa u vaše planove prodaje.

marketing strategija 3

Ko stvara marketing strategiju?

Menadžerski tim preduzeća, stvara marketing strategiju. Office menadžer govori koliko resursa je na raspolaganju za koji tip strategije, project menadžer govori iz prizme koliko raspoložive radne snage ima za taj projekat, a account menadžer sve to predstavlja u obliku ponude na sastanku sa klijentom.

Ključno je utvrđivanje budžeta i perioda u kom će se data marketing strategija sprovoditi, pogotovo zbog merenja rezultata i isplativosti promocije.

„Marketing strategija više liči na kontrolnu listu.“

 

Pregledanjem svih stavki, da li ima brendov logotip, sajt, profili na društvenim mrežama uviđamo i koliko napreduje naša marketing kampanja.

Vaš marketing tim je menadžerstvo koje odlučuje o prihvatanju i kasnije primeni određene marketing strategije.

„Čini ga tim koji je informisan, upućen u trendove, otvorenog uma i spreman da prihvati ideje.“

Važno je da ostanu uključeni u proces sprovođenja marketing strategije, jer je ona od suštinskog značaja za ponovljive aktivnostima kompanije.

Kada se ustale aktivnosti koje se ponavljaju, tim je obezbedio sebi procedure za funkcionisanje svakog zadatka. U tom slučaju, kada klijent ima zahtev, tim se postavlja na ustaljene pozicije i formira spisak aktivnosti koje se ponavljaju.

Kao i kod drugih marketing strategija, tim formira aktivnosti kao što su formiranje logoa kompanije i brine o predstavi brenda na internetu. Pravi marketing tim, pružiće klijentu potpuno prezentaciju na internetu koja je ujednačena i kvalitetna na svim platformama na kojima se pojavljuje.

U svemu postoji hijearhija, pogotovo u radu i u snošenju odgovornosti. Office mandžer je tu da upućuje zaposlene na glavne rokove zadate od klijenta, dok je Project menager tu da tim podseća na pojedinačne zadatke i njihove rokove.

Najbitnije u stvaranju marketing strategije, verovali ili ne je u pregledu materijala. Zato je Project menadžer u samom vrhu snošenja odgovornosti oko kreiranja i sprovođenja marketing strategije.

Od velike je važnosti da podobno analizira svaku stvaku marketing plana i da bez obzira na početak kampanje, poredi rezultate i eventualno donosi promene u toku realizacije strategije.

Kako se stvara marketing strategija?

Sredstva pomoću kojih kompanije danas razvijaju i primenjuju efikasne marketing strategije su prošla tranformaciju digitalnog doba. Većina budžeta rezervisana je za marketing strategije društvenih mreža, sprovođenje anketa i postizanja interakcije sa ciljnom grupom.

„U savremenom poslovanju, digitalni marketing osnovno je sredstvo komunikacije, a marketing strategija glavno oruđe u postizanju do sada nemogućih ciljeva.“

Zora digitalnog doba uveliko je ojačala obim i domet mnogih marketinških tehnika i strategija, istovremeno postavljajući širok spektar novih pitanja i izazova kompanijama i njihovim marketinškim timovima.

„Iako imate vrlo jasan pravac u kom vaša kompanija želite da ide, potrebna vam je strategija da biste na tom pravcu ostali svakom svojom javnom aktivnošu.“

Jasno definišite svoju ponudu proizvoda, ko je i šta želi ciljna publika, raspodelite resurse, odredite budžet i isplanirajte sledeće aktivnosti na mesečnom nivou.
Uz to morate pratiti promene u oglašavanju i primenjivati trendove u cilju rasta vaše kompanije.

„Kada sagledaju sve aspekte i predispozicije kompanije, marketing tim stvara marketing strategiju koja će da funkcioniše u skladu sa slikom brenda.“

 

Tada formiraju tu internet sliku brenda kroz kreiranje sajta kompanije i profila na društvenim mrežama. Nakon toga stvara se sadržaj koji će se dalje promovisati u različitim oblicima.

Kao primer možete pogledati
instagram biznis profil naše agencije.
Od toga sadržaja, razlikujemo vizuale koje pravi grafički dizajner i koji su prvi na meti pažnje korisnika društvenih mreža. Slika je ono što se prvo primeti na mreži i važno je da posebnu pažnju utrošite na angažovanje usluga grafičkog dizajna.

Prezentacija i kredibilitet vašeg brenda zavise od umeća grafičkog dizajnera i njegove volje da kreira autentičan sadržaj.

Kada tim dobije grafički dizajn, uklapaju ga sa tekstom i planiraju njegovu objavu spram pravila koje propisuje marketing strategija.

Iako je tradicionalan način marketinga blago rečeno zapostavljen, određena pažnja se i dalje poklanja promotivnim prospektima.

„Međutim, opredeljenje za samo tradicionalni način makretinga, osuđuje kompanije 21. veka na propast.“

 

Kompanija koja želi savrmenu sliku na internetu, mora da prihvati da uloži određen novac u digitalni marketing.

Takođe, vodi računa da pravi odnos u razgovoru sa klijentima i šta je glavna caka kod kreiranja ciljeva.

O samom tekstu brine se copywriter. On je zadužen da tekst koji piše u dovoljnoj meri poziva na emociju, ali i prodaje. Najbitnije u procesu pisanja svakako je vizualizacija ciljne grupe.

Potrebno da tokom sprovođenja marketing plana imate jasno vizualizovanu ciljnu grupu kojoj se obraćate, što će se videti kroz celokupan kreiran sadržaj. O tome da je tekst pravilno napisan, kada kažemo pravilno mislimo prema pravilima Googla, odlučuje SEO Specijalista.

On traži ključne reči, preporučuje ih copywriteru koji te reči koristi u tekstu, ne bi li povećao interesovanje korisnika i stvorio i kredibilnost brenda u očima Googla.

Sav ovaj materilaj prosleđuje se social media menageru i web devoloperu koji kreiran sadržaj postavljaju na sajt.

I tako formiran sadržaj može da se nazove da je koordinisan dobrim marketing planom.

Zato je od velike važnosti da razumete zašto je važno da imate marketing tim, koji je posvećen i zna šta radi.

Na interentu izuzetno se kažnjava dupliran sadržaj, negativno se komentariše ako se prepustite copy-paste tehnici u pisanju, a ako imate loš kvalitet dizajna marketing trku na internetu ne treba ni da započinjete. Vaš sadržaj mora da parira konkurenciji koje je napretkom tehnologije sve više.

marketing strategija 4

Šta donosi uspešna marketing strategija?

Razvojem i uspostavljanjem konkerentne i dobro promišljene marketing strategije, kompanije mogu promovisati svoje poslovanje, udvarati se pravim tipovima klijenata i pravilno rasporediti svoje resurse, a sve uz zaštitu reputacije firme.

Ukratko, marketing strategija jasno objašnjava kako kompanija postiže svoje unapred određene ciljeve.

Njena vrednost ogleda se u koheziji među delovima firme, jer kada imate marketing strategiju, svi delovi kompanije rade iz istog plana.

„Stvaranje marketing strategije treba prepustiti onima koji su u tome vešti i imaju iskustva.“

 

Za kreiranje efikasne marketing strategije, potrebno je znanje tima sačinjenog od uloga: office, project i social media menadžera, kao i grafičkog dizajnera uz pisca prodajnih tekstova.

Najbolji izbor je svakako marketing agencija, koja nudi sve usluge koje su potrebne za realizaciju određene marketing strategije.

Grafički dizajner, copywriter i social media menager početna su postava dobre marketing strategije. Oni kreiraju sadržaj i njihov je zadatak da on bude autentičan i u skladu sa trendovima svake njihove branše.

Međutim, u poseban osnovni plan treba da uključlite osobu za izradu sajta i seo stručnjaka, koji će se pobrinuti da taj sadržaj učine vidljivim na Googlu i drugim pretraživačima.

„Ponovljivost i skala omogućavaju rast.“

 

Dobra marketing strategija je kao točak, ako je dobro napravite stalno će nastavljati svoju svrhu i okretati se. Zato su ponovljene aktivnosti srž svake marketing tsrategije.

Ukoliko su aktivnosti koje se ponavljaju dobre, onda ćete moći sa lakoćom da je realizujete sa bilo kojim timom. Takođe, ustaljenost aktivnosti omogućava da vaša strategija dobije neke inovacije.

Kada je tim uigran i zna tačno kom segmentu marketinga kako da pristupa, sama procedura sprovođenja marketing strategije biva lakša i ostaje im prostora da podobnije prate trendove i odgovaraju na njih.

„Kada ponovimo i prilagodimo svoje efikasne marketinške strategije, rastemo.“

 

Dobrom marketing strategijom koja je prepoznatljiva

• Pojačavamo svoj uticaj

• Povećavamo vrednost posla koji radimo

• Jačamo svoju konkurentsku prednost

• Ostvarujemo svoje marketinške ciljeve

Dok gradite svoj marketing plan za narednu godinu, napravite ponovljivost aktivnosti i ključno je da osmislite i formirate jedinstvenu sliku brenda koju ćete promovisati duž cele marketing kampanje.

Prvi korak ka uspehu u vođenju biznisa svakako je marketing strategija. Međutim, određeni opus znanja je potreban da bi se na dobar način formirala.

Marketing plan svako treba da ima, ali i da ga menja.

Tradicionalni marketing planovi često nisu prikladni za namenu, zastareli su i retko se kontrolišu. Od nepregledanih marketing planova nema ništa gore.

Stari principi tradicionalnog marketinga izuzetno su vidljivi današnjem u globalu mladom konzumerističkom društvu. Većina preduzeća je toga svesna i isprobava različite marketinške taktike, bez jasnog plana i ne beleži uspeh.

Istraživanja su pokazala da preduzeća koja imaju marketing strategiju uspevaju, nadmašuju konkurente i zadržavaju kupce, više od onih koja nemaju plan.

Bez strategije u marketingu, komapnija nema pravac. Odluke mogu biti donesene površno, prilike mogu biti propuštene, a posledice toga mogu oštetiti ili čak i uništiti poslovanje.

„Cilj vašeg brenda je

važan, ali on ne

definiše vašu marketing

strategiju.“

 

Zamislili smo marketing strategiju kao točak, sada zamislite da je efikasan marketinški plan vozilo kojim ćete doći do Vašeg poslovnog cilja. Sada je na vama da izaberete da li će to biti bicikl ili ferari.
Pravu marketing strategiju za vašu kompaniju stvaramo na osnovu detaljne analize tržišta, poslednjih trendova u marketingu i pažljivim ispitivanjem ciljne grupe vaše komapnije.

Vizualizujemo proces napretka vašeg brenda, kroz posmatranja statistike društvenih mreža, biranjem dizajna koji odgovara ciljevima brenda, sve u cilju povećane posećenosti sajta, zadržavanjem i formiranjem nove grupe kupaca.

Istraživanja kombinujemo sa najnovijim metodama oglašavanja, dizajna i optimizacije u cilju da vaš brend u vašoj sferi poslovanja učinimo, ne samo najboljim, već globalno prepoznatljivim. Iz dana u dan, konkurencija na se povećava, zato ne dozvolite da konkurenti preuzmu vaše potencijalne kupce. Izaberite uslugu naše marketing agencije i opredelite se za potpuno nov pristup u plasiranju proizvoda ili usluga.

Što ranije počnete sa kreiranjem i sprovođenjem marketing strategije, brže ćete videti rast u svom poslovanju.

Ukoliko Vam treba tim za kreiranje i sprovođenje marketing strategije, možete slobodno da nas kontaktirate.

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavite komentar

PrEuzmite besplatan pdf

Kako bi vam se dopalo da duplirate svoju prodaju u u narednih par meseci, a da potrošite na marketing istu količinu novca? (ako ne i manju)

Ako vas je zainteresovao ovaj scenario, onda će informacije koje vam nudimo u ovom PDF dokumentu, biti nešto najvažnije što ste skoro pročitali.

logo sa tekstom beli

Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.Oni nam pomažu da vam prilikom posete sajtu omogućimo kvalitetnu uslugu, kao i da unapredimo naš sajt.